top of page

רביעיות רגשות

 • להדפיס ולגזור את קלפי הרביעיות

 • לשחק רביעיות עם חיקוי הפרצופים ופנטומימה

 • ללמוד איך דרווין הרגיש בתחנות שונות בחייו

תמונה6.png
תמונה7.png

דוגמה לקלפים

תמונה8.png

קובץ להדפסה

הקובץ זמין למשתתפים ולמשתתפות באירוע הפופאפ שלנו

תמונה15.png

רגשות ודימויים 

החיים של דרווין, ממש כמו של כולנו, היו בנויים מרגעים שמחים, עצובים, מרגשים וסתמיים. המסעות שלו וודאי היו מלאי התרגשות, אך גם רוויי געגועים ובדידות... והגילויים שלו היו מסעירים, אך גם מפחידים. במשחק הרביעיות חשוב לנו להתחקות אחרי הרגעים היפים והמאתגרים ולהבין שמאחורי חייו של אחד מהמדענים הנודעים בעולם היו גם רגעים לא זוהרים...   

מה תלמדו מקלפי הרביעיות שלנו?

 • האם דרווין היה לפעמים מטופש?

 • למה דרווין היה חייב להיות אמיץ?

 • מי היה אלפרד וואלאס ולמה הוא היה עצוב?

 • מה גרם לדרווין גאווה רבה?

 • נלמד גם לשאול את עצמנו מתי אנחנו מרגישים ומרגישות רגשות כאלה

 איך לשחק?

 • לשחק רביעיות רגילות, רק במקום רק לשאול לגבי הקלף, יש להציג את הרגש בקלף באמצעות הבעת פנים ופנטומימה...

 • המשחק מסתיים כאשר נסגרות כל הרביעיות.

 • בסוף המשחק, המשתתפים מראים את הרביעיות וקוראים את הסיפור מאחורי כל רביעייה.

 • מי שרוצה, יכול.ה לספר למשתתפים ולמשתתפות האחרים מתי הוא/ היא הרגיש.ה את הרגש המדובר בעצמו/ה.

4 ימי

קירי

כל המפגשים שלנו פותחו בגישה פרוגרסיבית ועשירים בתוכן וחוויות...

חוות דעת 

מצוינות

הילדים, ההורים והצוות דירגו את התכנית. כמו-כן ערכנו בדיקה איכותנית

1,000 ילדות

וילדים השתתפו

בשנתיים האחרונות הועברו פעילויות  דומות לילדות וילדים 

בגיל 6 עד 12

bottom of page