My Items

I'm a title. ​Click here to edit me.

היה היינו - יום דרווין, לגיל 6 עד 10

חוויה רב תחומית שכוללת משחק, יצירה, תיאטרון ופילוסופיה, המעבירה את הילדים מסע להכרת תורת האבולוציה. במהלך שעתיים וחצי ייחשפו הילדות והילדים למושגים כמו גנטיקה, אב קדמון, מוטציות וברירה טבעית. נקנח בהפסת תה על רקע תפאורה ויקטוריאנית ומוזיקה תקופתית. הפעילות נעשית בקבוצות קטנות בחצר פתוחה.