top of page
DARWINTURTLE.png

מערך

אבולוציה

 • מה עובר הלאה? הורים וילדים, גנטיקה ומוטציות

 • מי שורד? ברירה טבעית, אקראיות וסדר

 • אבולוציה היום? על שינויים סביבתיים והתאמת המינים

 • אומץ נחישות וסקרנות? ארבע עובדות על דרווין והתקופה

 • פעילות יצירת קפסולת זמן

 • פילוסופיה עם ילדים: השאלות הגדולות שהאבולוציה מעלה.

על אף היותה של האבולוציה, התורה המקובלת והמרכזית לתיאור ההתפתחות החיים, מיעוט של ילדים מכיר אותה, וחשוב מכך מעטים מהילדים נחשפים למורשתו של צ'ארלס דרווין, המדען שמסמל אולי יותר מכל אומץ אינטלקטואלי, סקרנות וחתירה עיקשת לידע ולאמת. 

המערך שלנו מיועד לתלמידי כיתות ג' עד ו' ומטרותיו:

 1. היכרות עם תורת האבולוציה תוך שימוש במגוון תחומי דעת.

 2. היכרות  מושגים בסיסיים בתורת האבולוציה, כמו -  אב קדמון, מוטציות, ברירה טבעית, התאמת המינים...

 3. הבנה שתורת האבולוציה היא לא "עוד תיאוריה" כי אם תורה המבוססת על מגוון רחב ומוצק של הוכחות.

 4. היכרות עם דרווין ועם הקונפליקט בין תורת האבולוציה לבריאתנות.

 5. לכיתות גבוהות יותר: דיון בשאלות הפילוסופיות הגדולות שהאבולוציה מעלה, למשל - מה מקומו של האדם בעולם? האם מישהו מתמיד בקיום? האם זה מוסרי ליצור שינויים משמעותיים בסביבת המחייה של היצורים סביבנו?

את התכנית תוכלו להוריד לאחר הזנת המייל. מבטיחים שלא להעביר את כתובת המייל שלכם לצד שלישי. 

מידי פעם נשלח לכם עדכונים. תוכלו בכל עת להסיר את כתובתכם מרשימת התפוצה.

bottom of page